beat365在线登录

相关栏目/COLUMN
当前位置: 首页 >> 学院概况 >> 历史沿革
beat365在线登录学院历史沿革

绵阳师专前身为绵阳专区中学教师进修校,校址遂宁。1977年国家恢复了高考招生考试制度,进修校按国家计划招收了中文、数学、物理、化学四科的77、78两级高师班学生。1978年12月28日经国务院批准在高师班基础上,正式建立了“绵阳师范专科学校”,1979年迁址绵阳,同时增设了英语科,全校共五个专业。1985年4月19日经绵地宣发【1985】22号文件批准,同意将我校各专业教学组织名称由科改换为中文系、英语系、数学系、物理系、化学系、政史系,其职能和级别不变。学校升本以后,2003年3月28日绵师院委发【2003】2号文件批准设立了beat365在线登录系及beat365在线登录系党总支,2008年更名为beat365在线登录学院。      

升本前化学(科)系班子成员一览表

时间      

党支部书记      

系(科)主任      

党支部副书记      

副系主任      

1981.3——1985.11      


陈舜禹      1981.3——1983.10      
唐晋肃      

1981.7——1984.9      

姚彦冰      
1983.11——1992.3      郑发新      


1983.11——1986.9      
李华隆      

1984.8——1987.9      古均儒      


1985.11——1999.7      


李昌雄      1986.9——1993.7      
陈明亮      

1992.3——1994.2      

郑发新      
1992.6——1995.7      
边清泉      

1994.2——1999.7      

王家松      
1999.7——2003.5      


边清泉      1999.7——2003.5      

1999.7——2003.5      
李长智      

升本后beat365在线登录(系)学院班子成员一览表

时间      

党总支书记      

院长(系主任)      

党总支副书记      

副院长(副系主任)      

2003.5——2006.5      边清泉(主持工作)     


2003.5——2006.5      
李长智(主持工作)      

2003.6——2006.5      向述卓      


2005.4——2007.1      
  刘家琴      

2006.5——2007.1      陈富全(主持工作)     


2007.1——2008.1      边清泉(主持工作)     


2007.1——2008.4      
刘家琴(主持工作)      

2007.1——2009.9      
  罗娅君      

2008.1——2013.1      

边清泉      
2008.4——2010.7      


刘家琴      2008.4——2013.10       杨驰      


2009.9——2010.7      
罗娅君(主持工作)      

2010.7——2017.5      


罗娅君      2008.4——2012.2      
胡晓黎      

2013.1——2015.5      刘开生(主持工作)     


2013.10——       龙武安      


2014.11——2016.6      
 胡晓黎      

2014.3——2014.11      
 孙玉希      

2014.3——2017.5      
  唐杰      

2015.5——      

刘开生      
2017.5——      
唐杰(主持工作)      

2017.6——      
刘树信      

2018.10.24—2021.01.14  


   唐杰

2021.01——


刘树信(主持工作)
时间 党委书记    院长 党委副书记、纪委书记   副院长
2021.12.31——  龙武安   刘树信
  黄海霞 陈宁   王晓军